Gizlilik Sözleşmesi
   
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme;
Gunpazar.com olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin    Korunması Kanunu'na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine    büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme,    aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun'dan    kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.
   
1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler
Gunpazar.com olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal    yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden    faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri    bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere    daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Gunpazar.com ticari ve iş    stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel    verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil    uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik    yöntemlerle toplamaktayız.
   
2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları
Gunpazar.com olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı    iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları,    mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her    türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel    ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde    edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir,    güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden    düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan    ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya    da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Gunpazar.com'nın birlikte    çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum    ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili    3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni    ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.
 
Gunpazar.com müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi,    onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve    şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet    standartları oluşturabilmek, Gunpazar.com ticari ve iş stratejilerinin    belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı    Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel    verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.
   
 3. Kişisel Verilerin Aktarılması
 Gunpazar.com, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden    veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde    yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik    önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin    yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş    ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler,    fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla;    grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı    olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim    şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye    yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere    ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.
   
   4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan    Hakları
   Gunpazar.com ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:
   a) Gunpazar.com'nın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini    ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
   b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
   c) Gunpazar.com'nın yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı    üçüncü kişileri bilme,
   d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların    düzeltilmesini isteme,
   e) Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini    isteme,
   f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi    halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü    kişilere bildirilmesini isteme,
   g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz    edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına    itiraz etme ve
   h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.
   
 
   
 Gizlilik ve Güvenlik
 Gunpazar.com Online Shop, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla    bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.)    sizlerden talep etmektedir. Gunpazar.com Online Shop sunucularında toplanan    bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik    özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların    iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece    Gunpazar.com Online Shop bünyesinde kullanılmaktadır. Gunpazar.com Online Shop,    üyelik formlarından topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi    bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta,    faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de    satmamaktadır.
   
 Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi    halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi    makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara    açıklanabilecektir.
   
   Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu    bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere    ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme sayfasında istenen    kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli    müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde    Gunpazar.com Online Shop veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında    tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Gunpazar.com    Online Shop arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında    gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
   
   Çerez Kullanımı
   
   Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil    cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin    dosyaları ya da bilgilerdir.
   
   Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve    ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu    çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha    uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli    bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması    gibi).
   
   Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin    hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin    Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve    kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı    hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.
   
   Gunpazar.com
 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR